Download bej by Preglife, för föräldrar & gravida APK is located in the Parenting category  The average rating on our website is out of stars. However, this app is rated 9.0 out of 10.0 stars according to different rating platforms. You can also respond to bej by Preglife, för föräldrar & gravida Mod APK on our website so that our users can get a better idea of ​​the application.

DOWNLOAD

The Game was updated 1 Day Ago. If you would like to write a review, install this Game and rate it on our website. The download is as direct as our speed and we provide direct links to all available versions of bej by Preglife, för föräldrar & gravida APK for free. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds for bej by Preglife, för föräldrar & gravida APK. You can also download bej by Preglife, för föräldrar & gravida APK and run it with the popular Android Emulators & Mobile Phones.

bej by Preglife, för föräldrar & gravida APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

bej by Preglife, för föräldrar & gravida 1.4.3 screenshots 1

Some Information About the Game bej by Preglife, för föräldrar & gravida latest version (Unlimited Everything)

The application was released on 2021-04-13 and has been available on Apkglue ever since. The current version is Latest Version and since then it has been downloaded more than 5,000++ times from our platform. The app is available in English and 15 other languages with a full version that you will download. Download the APK and open it with your favorite file manager. Tap the file name to install. If the installation does not start, you need to enable unknown sources in your Android settings.

Game Title : bej by Preglife, för föräldrar & gravida
Quality Good
playstore link : PLAYSTORE
Last Updated : 1 Day Ago
File type: APK
Category : Parenting
Requirement : Android 4.3+
App ID : com.bej.bejapp

 

Bej är en app som hjälper dig att hitta likasinnade föräldrar i ditt område och där du kan diskutera allt som har med föräldraskap att göra.

– Har du frågor om din graviditet eller ditt föräldraskap och vill diskutera det med andra föräldrar? När ska mitt barn börja äta själv? Vad hjälper mot halsbränna när man är gravid? Hur länge ska man vänta med sex efter en förlossning? Hur länge ska man amma? Alla dessa och hundratals andra frågor har redan blivit besvarade av vårt dagligt växande nätverk av föräldrar.
– Är du föräldraledig och vill träffa andra föräldrar att gå till lekplatsen med?
– Är du på resande fot eller ska flytta till en ny stad och vill hitta andra gravida och föräldrar redan innan du är där?
– Går du igenom en jobbig period i ditt föräldraskap och behöver någon att prata med?
– Är du gravid och saknar någon att dela denna upplevelse med?
– Vill du hitta nya kompisar till ditt barn?
– Tycker du också att det är jobbigt att föräldragrupper och öppna förskolor är inställda och att det är svårt att träffa andra föräldrar?
– Har ditt partnerskap förändrats sedan ni blev föräldrar? Kanske vill du prata med någon som går igenom samma sak?

För de här och andra situationer är Bej en plats för dig!

Det är superenkelt! Du skapar ett konto antingen genom Facebook eller din email.

Fyll först i lite grundläggande information om dig och ditt/dina barn. Detta hjälper oss att matcha dig med andra föräldrar. Efter detta har du möjlighet att skapa en egen profil där du kan berätta om vem du är. Du behöver självklart inte skriva någonting du inte är bekväm med att dela.

Appen har också ett sökfilter där du kan välja vilka du vill få kontakt med – du kan välja ålder (på både barn och förälder) och kön på annan förälder – och det maximala avståndet från där du befinner dig. Nu är det också möjligt att söka efter personer i alla delar av landet med vår nya “Sök i stad” funktion. Målet är att Bej ska visa dig de personer som matchar dina val och du kan sen skicka en meddelandeförfrågan och börja skapa nya kontakter. Alternativt kan du också spara profiler som “favoriter” och kontakta dom när du vill och har tid. I forumet kan du skapa en diskussion eller svara på andras frågor och funderingar som är uppdelade i olika kategorier såsom gravid, förlossning, känsliga ämnen, amning, sömn, mat med mera.

Bej är ingen dating app – vi vill skapa det största sociala nätverket för föräldrar och vår främsta prioritet är att skapa nya kontakter mellan föräldrar som kan leda till livslånga vänskaper och att tillgodose en säker plats för föräldrar att dela information och ställa frågor relaterade till föräldraskap.

Välkommen till Bej!
Bej is an app that helps you find like-minded parents in your area and where you can discuss everything that has to do with parenting.

– Do you have questions about your pregnancy or your parenting and want to discuss it with other parents? When should my child start eating by himself? What helps against heartburn when you are pregnant? How long should you wait with sex after a birth? How long should you breastfeed? All of these and hundreds of other questions have already been answered by our daily growing network of parents.
– Are you on parental leave and want to meet other parents to go to the playground with?
– Are you traveling or moving to a new city and want to find other pregnant women and parents even before you are there?
– Are you going through a difficult period in your parenting and need someone to talk to?
– Are you pregnant and need someone to share this experience with?
– Do you want to find new friends for your child?
– Do you also find it difficult that parent groups and open preschools are canceled and that it is difficult to meet other parents?
– Has your partnership changed since you became parents? Maybe you want to talk to someone who is going through the same thing?

For these and other situations, Bej is a place for you!

It’s super easy! You create an account either through Facebook or your email.

First fill in some basic information about you and your / your children. This will help us match you with other parents. After this, you have the opportunity to create your own profile where you can tell about who you are. Of course, you do not have to write anything you are not comfortable sharing.

The app also has a search filter where you can choose who you want to get in touch with – you can choose the age (of both child and parent) and the gender of another parent – and the maximum distance from where you are. Now it is also possible to search for people in all parts of the country with our new “Search in city” function. The goal is for Bej to show you the people who match your choices and you can then send a message request and start creating new contacts. Alternatively, you can also save profiles as “favorites” and contact them whenever you want and have time. In the forum you can create a discussion or answer other people’s questions and thoughts that are divided into different categories such as pregnancy, childbirth, sensitive topics, breastfeeding, sleep, food and more.

Bej is not a dating app – we want to create the largest social network for parents and our main priority is to create new contacts between parents that can lead to lifelong friendships and to provide a safe place for parents to share information and ask questions related to parenting.

Welcome to Bej!
Hej alla!

Vi jobbar hårt med appen och lyssnar på er feedback för att du ska få bästa möjliga upplevelse när du använder bej. I denna version har vi gjort följande ändringar:
– Nu kan du få erbjudanden direkt i appen
– Buggfixar och förbättringar

Tack för att du använder bej!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *