Download Zagraj o milion! APK is located in the Trivia category  The average rating on our website is out of stars. However, this app is rated 9.0 out of 10.0 stars according to different rating platforms. You can also respond to Zagraj o milion! Mod APK on our website so that our users can get a better idea of ​​the application.

DOWNLOAD

The Game was updated 1 Day Ago. If you would like to write a review, install this Game and rate it on our website. The download is as direct as our speed and we provide direct links to all available versions of Zagraj o milion! APK for free. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds for Zagraj o milion! APK. You can also download Zagraj o milion! APK and run it with the popular Android Emulators & Mobile Phones.

Zagraj o milion! APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

Zagraj o milion! 1.91 screenshots 1

Some Information About the Game Zagraj o milion! latest version (Unlimited Everything)

The application was released on 2019-11-29 and has been available on Apkglue ever since. The current version is Latest Version and since then it has been downloaded more than 1,000,000++ times from our platform. The app is available in English and 15 other languages with a full version that you will download. Download the APK and open it with your favorite file manager. Tap the file name to install. If the installation does not start, you need to enable unknown sources in your Android settings.

Game Title : Zagraj o milion!
Quality Good
playstore link : PLAYSTORE
Last Updated : 1 Day Ago
File type: APK
Category : Trivia
Requirement : Android 4.0.3+
App ID : pl.jmobile.postaw.naaa.milion

 

Znudziły Cię zwykłe quizy? Chcesz poczuć prawdziwe emocje podczas gry? To świetnie trafiłeś! Zagraj o milion to nie jest kolejny zwykły quiz, a świetna zabawa w obstawianie potencjalnie poprawnych pytań.

Aby zgarnąć kasę musisz odpowiedzieć na 8 pytań!
Zaczynasz mając milion złotych w gotówce, a gry nie możesz przerwać w żadnym momencie.
Na każde pytanie odpowiadasz stawiając pieniądze na odpowiedź którą uważasz za poprawną. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi możesz postawić kasę na więcej niż jedno pytanie odpowiednio ją rozdzielając. Pieniądze postawione na poprawną odpowiedź zostają na stole a reszta przepada. Pieniądze które zostaną na stole po ostatnim pytaniu są twoją wygraną. Gotowy na wyzwanie?

Przed każdym pytaniem możesz wybrać jedną z dwóch losowych kategorii, a jest ich w puli tysiące – począwszy od tych naukowych po wiedzę zbędną. Wybrane kategorie w grze: Geografia, Plotki, Historia Powszechna, Celebryci, Filmy, Seriale Polskie i Zagraniczne, Astronomia, Fizyka, Trudne Słówka, Slang Młodzieżowy, II Wojna Światowa, Motoryzacja, Sport, Skoki Narciarskie, Olimpiada i wiele więcej!

Gotów by walczyć o milion i zostać milionerem?
Are you bored with the usual quizzes? Do you want to feel the real emotions while playing? This is a great place! Play for a million is not another ordinary quiz, but great fun to bet on potentially correct questions.

To win the cash you have to answer 8 questions!
You start with a million zlotys in cash, and you can’t stop the game at any time.
You answer every question by putting money in the answer you think is correct. If you are unsure of the answer, you can put money on more than one question by distributing it appropriately. Money put on the correct answer stays on the table and the rest is lost. The money that remains on the table after the last question is your win. Ready for the challenge?

Before each question, you can choose one of two random categories, and there are thousands of them in the pool – from scientific to unnecessary knowledge. Selected categories in the game: Geography, Gossip, Universal History, Celebrities, Movies, Polish and Foreign TV Series, Astronomy, Physics, Difficult Words, Youth Slang, World War II, Automotive, Sport, Ski Jumping, Olympics and much more!

Ready to fight for a million and become a millionaire?
– poprawki błędów

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *